Att förstå frågan

Min bror Lars har ett litet avskilt lantställe i Bohuslän dit min son och jag åkte häromhelgen för att ägna dagen åt prickskytte. Lars var bortrest så vi hade hela stället för oss själva. Skönt. Det blev en trevlig dag med strålande väder och hyfsade träffbilder. Några dagar senare, när vi pratade om skytte i största allmänhet, undrade min son när Lars kom hem igen. Nog hyser han säkert ett visst mått av intresse för sin vagabonderande farbrors väl och ve, men frågan var naturligtvis ett uttryck av förhoppning om mer prickskytte.

En av de vanligaste frågorna i supporten för Textalk Webshop (TWS) är den om domäninställningar. En annan vanlig fråga är den om kundens val (exempelvis röd, grön eller blå tröja). Ett tredje exempel är den om import/export. Man skulle alltså utifrån rubrikerna kunna dra slutsatsen att våra kunder har ett särskilt brinnande intresserade av domäninställningar, kundens val och import/export. Eller så kan man dra slutsatsen att admin i TWS har UX-brister där det handlar om domäner, kundens val och import/export.

För oss som arbetar med kundstyrd utveckling är det helt centralt att vi lyssnar på vad kunden frågar efter och läser in det som står under rubrikerna. I utgångspunkt i ovanstående exempel borde sålunda mitt fokus ligga på att förbättra UX i TWS-admin samt att berätta för sonen att han i allra högsta grad delar prickskytteintresset med sin kringflackande farbror. Så visst blir det mer skytte på Myren, vare sig Lars är hemma eller bortrest.

David Cancel (en av dem vi lyssnade till i Boston) har sammanställt ett litet ramverk för hantering av feedback från kunder. En mycket användbar handbok i kundstyrd utveckling, kolla här http://davidcancel.com/the-spotlight-framework. Och Emma har sammanställt en utmärkt playlist på tema kundstyrd utveckling, lyssna här https://open.spotify.com/user/emmalundebro/playlist/6hd2SPoVR9Qy98hxNDd29d.

Allt gott, heja alltid på kunden!

/ Rikard